Verzekeren van Belgische transporteurs en logistieke medewerkers

Wie zijn wij ?

Mercurius Insurance Brokers BV is ontstaan uit de gezamenlijke wens van de verzekeringsmakelaars DAP en Maxel, onder toezicht van de UPTR, om ondernemers in de sector Transport & Logistiek een makelaarskantoor aan te bieden dat gespecialiseerd is in verzekeringen met betrekking tot het vervoer en de handeling van en met goederen.

Mercurius (in het Latijn “Mercurius”), de god van de handel en het reizen in de Romeinse mythologie, kon dit streven naar uitmuntendheid niet beter belichamen.

Met een team van multidisciplinaire experts centraliseert Mercurius Insurance Brokers de competenties die nodig zijn om een professionele transport- of logistieke onderneming optimaal te begeleiden (wagenparkbeheer: BA en omnium, CMR, operationele aansprakelijkheid, brand, milieu, rechtsbijstand, arbeidsongeval, bedrijfsleider, enz.)

Mercurius Insurance Brokers heeft een vergunning van de FSMA, de toezichthoudende autoriteit voor financiële diensten en markten, als verzekeringsmakelaar onder het ondernemingsnummer BCE 0785.284.581.

Overzicht van onze producten

Dekking voor vrachtwagenpark

Complete oplossing voor alle soorten voertuigen: auto’s/ bestelwagens/ vrachtwagens/ aanhangwagens
Keuze van de dekking: burgerlijke aansprakelijkheid/ omnium/ mini-omnium/ rechtsbijstand/ bijstand
Tarieven vastgelegd op basis van de schadestatistieken en de omvang van de vloot door het team van Dynamic Fleet Solutions
Hulp bij het opstellen van een voertuigenbeleid indien nodig
Mogelijke verzekering voor CMR

Operationele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid na levering

Verzekering die schade aan derden dekt als gevolg van een tijdens de bedrijfsuitoefening begane fout
Dekt ook schade aan derden nadat een opdracht is uitgevoerd of een product is geleverd

24 uur op 24

Dekking voor zelfstandigen voor ongevallen in het privé- en beroepsleven. Verzekerd zijn: medische kosten, overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke invaliditeit.

Arbeidsongevallen

Verplichte verzekering voor werknemers (bedienden en arbeiders) en mogelijke uitbreiding voor vrijwilligers, stagiairs, enz.
Dekt ongevallen op en op weg naar het werk voor werknemers (maar niet voor zelfstandigen)

CYBER

Verzekering voor de eigen risico's bij een IT-aanval
Bijstand

Machinebreuk

Dekt machines in alle risico's voor hun eigen schade

Onze doelstelling

Ons doel

De nummer één verzekeringspartner worden voor ondernemers in de Belgische transportsector door :

•  Gratis en relevante risico-audits
•  Vereenvoudigd en gedigitaliseerd beheer van verzekeringscontracten dankzij een krachtige IT-tool
• Oplossingen op maat
• De beste tariefvoorwaarden op de markt
• Een enkele pakketpolis die al uw garanties groepeert
• Mensen in het veld die dicht bij de klanten staan
• Een opleidings- en preventieprogramma ten behoeve van de werknemers van het vervoersbedrijf

Wij beantwoorden uw meest relevante vragen

1. Uw wagenpark

Burgerlijke Aansprakelijkheid Voertuig
• Bent u verzekerd bij schade tussen twee voertuigen van uw bedrijf ?
• Zijn uw (deels)afgekoppelde aanhangwagens verzekerd? Zelfs op de openbare weg ?
• Heeft u een bijstandscontract bij een ongeval in het buitenland ?
Omnium
• Op basis van welke waarde berekent de verzekeraar uw premie ?
• Bent u verzekerd tegen scharen van de camion en de aanhangwagen, kantelen en schade veroorzaakt door de vervoerde goederen ?

2. Uw goederenaansprakelijkheid/ CMR-verzekering

• Bent u voldoende verzekerd voor het soort goederen dat u vervoert ?
• Komt het verzekerde bedrag overeen met uw contractuele aansprakelijkheid ?
• Bent u verzekerd tegen contaminatie van de vervoerde goederen ?
• Wat is de dekking in geval van diefstal van de vervoerde goederen ?
• Zijn opleggers die eigendom zijn van derden maar door uw camions worden getrokken gedekt ?

3. Uw personeel/ managers

• Houdt uw arbeidsongevallenverzekering rekening met het veranderende aantal werknemers in uw bedrijf ?
• Zou de uitvoering van een ongevalpreventieplan uw verzekeringspremie niet verlagen ?
• Hebt u als beheerder een volledige controle uitgevoerd van de oplossingen voor pensioen-, overlijdensdekking en gewaarborgd inkomen ?

4. Uw operationele aansprakelijkheid

• Omvat de verzekerde activiteit alle bedrijfsactiviteiten die u verricht ?
• Is het kapitaal in alle bedragen verzekerd ?
• Heeft u dekking voor uw onderaannemers ?
• Zijn uw ongeregistreerde bouwmachines gedekt ?
• Zijn voorwerpen die u in het kader van uw werk of in opslag worden toevertrouwd, verzekerd ?
• Kan uw bedrijfsactiviteit milieurisico’s met zich meebrengen ?

Aanwezig in heel Belgïe

  • 14 kantoren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
  • Beheerders in NL, FR en EN
  • Meer dan 100 beheerders, advocaten en deskundigen
  • Meer dan 30.000 klanten hebben ons hun vertrouwen geschonken

Gérald Beauduin

Partner Insurance

Maxime Petit

Account Manager Corporate

Christophe Dufour

Insurance Advisor

Nicolas Delahautemaison

Claims Advisor

Isabelle Legros

Insurance Advisor

Aurélien Gabriel

Claims Advisor

Xavier Zinzen

Partner Finance

Aurélie Dumont

Insurance Advisor

Baudouin Poncelet

Partner Insurance

Antoine Cardinael

Claims Advisor

Annah Degros

Finance Advisor

Yvan Krug

Finance Advisor

Dominika Lupinska

Legal Advisor

Frédéric Bekaert

Account Manager Corporate

Vanessa Huyck

Insurance Advisor

Contacteer ons